Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Free-way verkeersopleidingen (http://www.free-way.nl).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Free-way verkeersopleidingen betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Free-way verkeersopleidingen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Free-way verkeersopleidingen berusten bij Free-way verkeersopleidingen. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Free-way verkeersopleidingen is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Free-way verkeersopleidingen, info@free-way.nl.

Privacyverklaring

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Free-way verkeersopleidingen geeft Free-way verkeersopleidingen geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Free-way verkeersopleidingen.

Free-way verkeersopleidingen kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Free-way verkeersopleidingen, de onmogelijkheid de website van Free-way verkeersopleidingen te gebruiken, uit de levering van diensten door Free-way verkeersopleidingen of het gebrek aan levering van diensten door Free-way verkeersopleidingen.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Free-way verkeersopleidingen geeft Free-way verkeersopleidingen geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Free-way verkeersopleidingen.

Free-way verkeersopleidingen kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Free-way verkeersopleidingen, de onmogelijkheid de website van Free-way verkeersopleidingen te gebruiken, uit de levering van diensten door Free-way verkeersopleidingen of het gebrek aan levering van diensten door Free-way verkeersopleidingen.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Free-way verkeersopleidingen wordt regelmatig bijgewerkt. Free-way verkeersopleidingen behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Free-way verkeersopleidingen te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2014.