meer over de bijzondere verrichtingen

Tijdens de tussentijdse toets of het praktijkexamen moet je twee bijzondere verrichting uitvoeren.
Je weet van tevoren niet welke, dus je moet ze allemaal kunnen.
Daarbij zijn de volgende punten belangrijk:

  • Zorg voor de veiligheid
  • Laat zien dat je het voertuig goed beheerst
  • Handel aangepast en besluitvaardig naar de situatie
  • Denk aan de de belangen van andere weggebruikers
  • Laat al het overig verkeer voor gaan
  • En denk aan je plaats op de weg/plaats van handeling

Kortom: Doe het VEILIG en VLOT!

Hieronder worden alle bijzondere verrichtingen stap voor stap aan je uitgelegd.